Úklid Bezručáku

Pořadatel: středisko Český lev  Chomutov
Stylový obrázek naplněné Avie a pamětního lístku.Bezručovo údolí se díky skautům a veřejnosti probouzí do jara již uklizené.

Tak jako každý rok v předjaří, se i letos 14. 4. konala environmentální akce Úklid Bezručova údolí, kterou již po osmé pořádali chomutovští skauti ze střediska „Český lev“ pro občany města. Dobrovolníků z řad občanů se bohužel tento rok dostavilo méně, než bylo zvykem, pravděpodobně proto, že ve stejný den v Chomutově probíhalo několik dalších akcí např. Den Země v PZOO Chomutov. I tak nás byl ale hojný počet a to asi 70 lidí. Začali jsme v 9:00 u správní budovy Povodí Ohře. Po rozdání igelitových pytlů, rukavic a rozdělení do skupinek, jsme vyrazili. Každá skupinka měla za úkol uklidit jinou část údolí. Jedna skupina šla po pravé straně tedy kolem zahrádek, další skupina po levé, tedy kolem kurtů a dále po levém břehu Hřebíkárny a cyklostezky, třetí skupina si vzala na starost úklid po pravém břehu hřebíkárny a úklid kolem Chomutovky, včetně smetiště pod zahrádkami a poslední čtvrtá skupinka se vydala z I. mlýna aby posbírala všechny odpadky po silnici a cyklostezce. Jak to každý rok bývá, i letos se nám podařilo Avii zcela naplnit. Pravdou je, že některé ročníky bývají, co se objemu sebraného odpadu týká, silnější, tento lze tak pokládat za dobrý průměr. Naplněno bylo přes 60 velkých 120 litrových pytlů, tedy téměř 8 m3 odpadu. Mezi odpadky jsme jako tradičně nalezli různý auto odpad, skleněné láhve, igelitové sáčky, papírové kapesníky, cca 20 metrů izolací z kabelů, velký děravý hrnec, záchodové prkénko, matrace, polštáře a samozřejmě nechyběla autobaterie, jako zajímavost se nám letos podařilo najít veslo, tuto relikvii jsme si ponechali na památku. Pro všechny zúčastněné byl i letos připraven ohýnek k opečení vuřtu, který každý dobrovolník dostal za odměnu.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc našemu městu, dále také děkujeme Městu Chomutovu, jeho Technickým službám za poskytnutí auta s kontejnerem a řidiči za perfektní spolupráci a trpělivost. Poděkování patří také Severočeským dolům a.s. a firmě Rengl za bezplatný výlep plakátů.

 

Autor: Mravenec