středisko Hraničář   Jirkov

Současnost střediska

znak OJ středisko  HraničářJirkovJirkovské středisko patří k nejaktivnějším v okrese, úzce spolupracuje s chomutovskými skauty.
Jeho činnost pokračuje i nadále s většími či menšími úspěchy. Několikrát se podívali za hranice na Intercamp. Může se pochlubit úspěchy v závodech všestranných znalostí či devětkrát udržení nejlepšího času v uzlování. Pomáhá městu na různých kulturních akcích, např. Rytířské slavnosti na Červeném Hrádku. Pořádá Mikulášskou pro děti z řad veřejnosti, Dětský den a účastní se i Bambiriády.

Webové stránky střediska: http://www.hranicarjirkov.webnode.cz
 

Stručně z historie

První zmínka o Skautingu v Jirkově je z roku 1947 z kroniky dobrovolných hasičů. Pomohli jsme s členskou základnou. V klubovně ještě uchováváme vlajku oddílu vlčat z Dřínova, která je předválečná, prvorepubliková.

V roce 1968 došlo k znovuobnovení skautského hnutí. Skautská obnova proběhla i v našem městě. Tady už můžeme čerpat jednak ze vzpomínek bývalých členů, ale také z hmatatelných důkazů jako jsou např. poděkování Měnv za tábory v roce 1969, středisková vlajka, družinové vlajky, dřevěná nástěnka z tábora vlčat v roce 1969 ve Skryjích na Berounce atd.

Na konci roku 1989 došlo k dalšímu politickému uvolnění a zároveň k obnově skautského hnutí. Ani v Jirkově skauti nezůstali pozadu. Začátkem roku 1990 se už nabírají první děti, vznikají první oddíly. První klubovnu jsme měli v Kludského vile, další na dopravním hřišti. Vždy nám poskytl střechu nad hlavou DDM, ale to také znamenalo se i několikrát stěhovat. Na první tábory se jezdilo do Bránova a do Dolního Radíkova, oba tyto tábory patřili městu. První skautský slib se uskutečnil v roce 1991 na koupališti na Červeném Hrádku.

 

Kontaktní údaje

klubovnyAdresa:

Chomutovská 301, 43111 Jirkov

Webové stránky:

http://www.hranicarjirkov.webnode.cz

e-mail:

použijte prosím kontaktní mail vůdce střediska - viz níže

 

Vůdce/vedoucí střediska

foto Ninja Martin Janoš - Ninja

Smetanovy sady 1551, 431 11 Jirkov

Telefon: 606 878 859

e-mail: martinjanosml(@)seznam.cz