Naše střediska

středisko Český lev  Chomutov

znak OJ středisko  Český lev ChomutovStředisko působí na území statutárního města Chomutova. Ve čtyřech oddílech sdružuje prakticky všechny výchovné i věkové kategorie – vlčata i světlušky, skauty i skautky stejně jako oddíl kmene dospělých – oldskautů. Do úplného spektra chybí tedy kategorie roverů a rangers, jedinci daného věku jsou ale v jednotlivých oddílech.

Chomutovské středisko je v současné době nejsilnější v okrese co do počtu členů a již od svého vzniku patřilo také k nejaktivnějším jednotkám, co se týče pořádání akcí jak v rámci našeho okresu, tak v akcích pro veřejnost.

Jedná se také o středisko „nejpohyblivěj...

 

středisko br. Zubra Klášterec nad Ohří

znak OJ středisko  br. ZubraKlášterec nad OhříKlášterecké středisko patří sice k nejmenším na našem okrese - má jen jeden oddíl chlapců a jeden dívek, ale pracuje dobře a pořád.
Název střediska je na památku br. Rudolfa Šťáska - Zubra. ...
 

středisko Hraničář Jirkov

znak OJ středisko  HraničářJirkovJirkovské středisko patří k nejaktivnějším v okrese, úzce spolupracuje s chomutovskými skauty.
Jeho činnost pokračuje i nadále s většími či menšími úspěchy. Několikrát se podívali za hranice na Intercamp. Může se pochlubit úspěchy v závodech všestranných znalostí či devětkrát udržení nejlepšího času v uzlování. Pomáhá městu na různých kulturních akcích, např. Rytířské slavnosti na Červeném Hrádku. Pořádá Mikulášskou pro děti z řad veřejnosti, Dětský den a účastní se i Bambiriády. ...
 

středisko Úhošť Kadaň

...
 

středisko  Žatec

Členové se během školního roku pravidelně schází každé úterý ve skautském domě, kde si hrají, učí se spolupracovat, kreativně myslet, tábornické dovednosti, vážit si přírody, zdravovědu apod. Obvykle jednou za dva týdny je víkendová akce spojená s výletem do přírody nebo účastí na střediskové akci ve skautském domě či akci pořádané jedním z mnoha sousedních středisek. Od roku 2011 jsme také obnovili vlastní letní tábory.

Pravidelně se účastníme akcí pro veřejnost – např. zábody koloběžek, reprezentujeme se na akcích jako jsou Čarodejnice na K-500 a Den neziskového sektoru u Křížovy vily ...