Okresní rada

stanovy JunákaOkresní rada je podle stanov nejvyšším řídícím orgánem okresu mezi dvěma volebními sněmy.
V čele rady stojí statutár - předseda nebo předsedkyně okresu, který je volen zároveň s místopředsedou, ten v případě odchodu předsedy z funkce přebírá jeho pravomoci a je tak zajištěna kontinuita vedení.
Okresní rada se dále skládá z členů volených a členů jmenovaných. Mezi jmenované patří například hospodář, tajemník, organizační nebo výchovný zpravodaj (pokud je třeba je jmenovat).
Třetí kategorií v radě jsou tzv. členové z titulu své funkce - tj. vůdcové jednotlivých středisek v okrese. Právo hlasovat nemají jmenovaní členové.

Rada je volena vždy na období tří let, poslední volební sněm proběhl 16. října 2010.
V pravidelných intervalech (cca 8 týdnů nebo podle potřeby) je svoláváno jednání rady, kde se řeší nastalé problémy. Rozhodování je vždy společné formou hlasování a jeho výsledek je pak závazný pro všechna střediska.
Z každého jednání je pořizován zápis, který se pak stává veřejnou listinou.

 

Složení okresní rady

Seznam všech členů naší rady si zobrazíte kliknutím sem.

Zápisy z rad

Dostupné zápisy z jednání ORJ si zobrazíte kliknutím sem.