V. ročník Krušnohorských šlápot

Pořadatel: středisko Český lev  Chomutov
Na kontrole po Křímovskou hrází se setkaly všechny tři trasy.Nad Chomutovem již po páté prošly Krušnohorské šlápoty

Letos po páté pořádali skauti z chomutovského střediska Český lev pochod Krušnohorské šlápoty. V sobotu 15. 9. byly připraveny 3 různě dlouhé trasy, které účastníky provedly severozápadní části Krušnohoří. Po vyřízení potřebných formalit na startu vyjeli všichni autobusem do hor, kde byli vysazeni dle výběru své trasy.

Velice nás těší neustále narůstající zájem veřejnosti o náš pochod, neboť v roce 2008 jsme začínali s 35 účastníky, letos se sešlo rekordních 154 lidí. Tento počet lehce zkomplikoval dopravu, autobus byl zcela přeplněn. Za to se účastníkům omlouváme, ale opravdu se nedal předpokládat tak velký zájem. Příští rok přidáme ještě jeden autobus, aby byla i cesta s ním příjemná.

Co se týče tras, byly připraveny tři o délkách 23, 18 a 12 km. Nejhezčí trasa byla ta nejdelší - tedy 23 km a bylo to znát i na zájmu lidí. Nejdelší trasu si vybralo 62 lidí, na osmnáctku šlo jen 11 a na 12 km trasu vyrazilo nejvíce - 81. Psích turistů se sešlo 9, nejstarší účastník byl ročník 1933, nejmladší 2011 a nejvzdálenější turisté byli z Prahy. Ve skutečnosti ale pochod absolvovala ještě čtyřměsíční Veronika, která nebyla registrovaná na startu a celých 12 km jela v kočárku. Celkový počet lidí tedy byl v reálu 155.

Počasí mohlo být trošku teplejší, ale docela přálo, protože nepršelo. Bylo pěkných 15°C - na výšlap akorát. Letošní pochod byl situován na severozápadní stranu Krušnohoří, trasy šly přes Pohraničí- Menhartice-Novou Ves- Křimov-1.mlýn – Chomutov. Mohli jste tedy navštívit zaniklou obec Menhartice, kde vyvěrá několik pramenů, dále byly k vidění kaskádové Medvědí vodopády s výškou 5 a 6 metrů - ty rozhodně stály za návštěvu. Zajímavostí byla možnost navštívit betonovou přehradu Křimov z roku 1958 a dozvědět se něco o jejím účelu a historii - díky pracovníkům z Povodí Ohře, kteří tu pořádali den otevřených dveří. Tuto možnost využila většina z účastníků pochodu. Trasy dále pokračovaly k prvnímu mlýnu - zde byl připraven oheň a bylo možno se před cílem posilnit a opéct si vuřt. Poté už turisty čekala krátká cesta do cíle, kde dostali bramboračku, čaj a diplom, někteří i věcnou cenu – tedy pokud byl jejich slosovací lístek vylosován. Hlavní cenou byl spací pytel, který získala 6 letá Marie Tejmlová z Chomutova. Jako každý rok i letos byly na trasách připraveny 3 kontroly, na nich bylo možno zakoupit drobné občerstvení a tradiční zapomenutou pochoutku - chleba se sádlem a cibulí, o který byl letos opravdu obrovský zájem.

Poděkování patří lékárně u Okřídleného býka za finanční podporu, tiskárně Akord za věcné dary a firmě K.P.Z. Chomutov za věnování hlavní ceny, tedy spacího pytle. V neposlední řadě i statutárnímu městu Chomutov, protože pochod byl součástí projektu „Skauti občanům Chomutova“, podporovaného městem. Dík patří i všem organizátorům a Vám občanům za velký zájem. Děkujeme.

 

Autor: Simfouska