Noční výsadek 2015

Pořadatel: středisko Český lev  Chomutov
Chomutovská červená šestka, vedená Zkoumákem po vysazení z autobusu.XVIII. noční výsadek se opět zdařil.

Sobotní večer 10. října byl napjatě očekáván přibližně 150 výsadkáři – v našem případě tedy dětmi i dospělými, přejícími si absolvovat další z nekonečné řady nočních výsadků, pořádaných chomutovským skautským střediskem Český lev - už poosmnácté.

Cílem byly tentokrát Račetice – obec známá svou cibulí, kde nám vedení obce v čele se starostou p. Vlastislavem Hofmanem vyšlo maximálně vstříc a umožnilo využít sálu kulturního domu k přespání výsadkářů.

Autobusy vyjížděly – jak se už stalo v posledních letech pravidlem – zase tři, novinkou bylo ale to, že jsme jeli poprvé moderními vozy s větší kapacitou. Přihlašování na výsadek bylo zahájeno 1. září. Mělo být ukončeno 1. října, ale už 10. září jsme museli vyhlásit stop stav – v tuto dobu přišlo 160 přihlášek a organizátoři zvažovali zajištění čtvrtého autobusu. Ale jak to bývá – pár lidí odpadlo, takže nakonec bylo 148 účastníků – včetně vysazovacích důstojníků a osádky vozidla „zelené smrti“. Nejvzdálenější účastníci přijeli až z Kostelce nad Černými lesy, standardně tam byli věrní skauti z Litvínova, Ústí a Žatce. Část kamarádů z Ústí jsme letos museli odmítnout – ozvali se až po vyhlášení stop stavu.

Během akce se v terénu pohybovalo 16 skupin, nejkratší trasa byla 10 km, nejdelší 20 km – kilometry ale platí jen v případě, že skupina nebloudí.
První účastníci dorazili na horký čaj do cíle v 0:45 – byla to vlčata z Chomutova, poslední navrátilci byli Liškopýři z Ústí s časem příchodu 5:20.

Ráno všechny čekala obvyklá snídaně – párek s hořčicí, poté úklid a kolem půl jedenácté se vydala kolona autobusů zpátky do Chomutova. Příští výsadek bude zase za rok – přesněji v sobotu 8. října 2016.

Krajina kolem Račetic je rovná a bez lesů, takže hlídka Zelené smrti se těšila, jak odchytí většinu skupin. Ale nepodařilo se – záchyt se konal je v šesti případech. Celkově byl výsadek velmi zdařilý – všichni bezpečně došli, nikdo nebyl zraněn a dokonce i zapomenutých částí oděvu bylo minimum.

Poděkování patří obci Račetice za poskytnutí prostor pro nocleh, Statutárnímu městu Chomutov za finanční podporu a řidičům firmy Autobusy Chomutov za perfektní jízdu.

Pár fotek od Výra lze najít zde.

 

Autor: Boiler