Úklid Bezručáku

Pořadatel: středisko Český lev  Chomutov
Patrik v Bezručáku s nalezenou pneumatikou.Drazí občané Chomutova, v sobotu 8. 4. 2017 proběhl tradiční Úklid Bezručova údolí, letos se jednalo již o 19. ročník. Akci pořádal Junák – český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s. pod záštitou Ukliďme Česko.

Fotky z úklidu najdete na rajčeti.

Tato akce by se dala brát za úspěšnou i neúspěšnou. Úspěch vidím v tom, že se tradičně účastní řada dobrovolníků, nejen z řad skautů, skautek a jejich rodičů a kamarádů, ale i široké veřejnosti. Letos se nás sešlo celých krásných 119 lidí, což považuji za dobrý výsledek. Dále pak je dobré, že si lidé uvědomují, že je třeba se o přírodu starat a ne dělat jen nepořádek. Velké negativum vidím v tom, že se takovéto akce vůbec musí pořádat. Z mého hlediska absolutně nechápu, jak někdo může odvézt do prostor bývalého Třetího mlýna celou lednici, vanu a plno součástek na vozidlo, zvláště v době, kdy je lepším dosahu několik sběrných dvorů. Těmito odpadky naplnili dobrovolníci skoro celý kontejner, jednalo se cca o 1 tunu. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc. Speciální poděkování patří Ing. Miroslavu Šultovi z Technických služeb města Chomutova za poskytnutí ochotného řidiče s kontejnerem a organizaci Ukliďme Česko za poskytnutí pytlů.

 

Autor: Zkoumák