Vítejte...

...na oficiálním webu skautského okresu Chomutov.
 

Skautský okres Chomutov

Skautský okres obnovil svou činnost ihned na začátku roku 1990 - tehdy se ještě říkalo "okresní rada Junáka". Jeho působnost byla v rámci tehdejšího okresu Chomutov a sdružoval střediska v Chomutově, Vejprtech, Klášterci nad Ohří, Jirkově a Kadani.
Pak přišlo zrušení správních okresů a vznikly kraje. Okresní rady se mohly rozhodnout, zda budou fungovat dál, nebo svou činnost ukončí a střediska spadnou přímo pod kraj. Po zhodnocení situace jsme se rozhodli okres zachovat a zároveň jsme se stali aktivním členem nově vzniklého skautského Ústeckého kraje "Přemysla Oráče". Členové chomutovského okresu dokonce iniciovali vznik kraje a dva z nich dlouhá léta stáli v jeho čele.
V roce 2006 zaniklo středisko ve Vejprtech a okres měl v té době jen 4 střediska. O rok později zanikl sousední lounský skautský okres a dvě z jeho středisek - Žatec a Kryry - se rozhodly přejít pod naše "ochranná křídla". Tehdy měl náš okres 6 středisek. V roce 2013 ale zaniklo pro malý počet členů středisko v Kryrech a okres se skládá zase jen z 5 podřízených jednotek.
 

Kdo jsme?

Náš okres je vyšší organizační jednotka s řídící pravomocí a s delegovanou právní subjektivitou.

V jeho čele stojí statutární zástupce - předseda okresu.

Okres je řízen Okresní radou Junáka, která se z části skládá z členů přímo do ná volených, zčásti z vůdců jednotlivých středisek. Volby do okresní rady se konají každé 3 roky.

Nadřízenou jednotkou je Ústecký kraj "Přemysla Oráče" v Ústí nad Labem, podřízenými jednotkami jsou jednotlivá střediska v Chomutově, Klášterci, Jirkově, Kadani a Žatci.

 

Identifikace jednotky

Název jednotky: Junák - český skaut, Could not set names